Destek programlarımız

PREP (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklara Yönelik Bilişsel Müdahale Programı)

PREP programı ile bilişsel işlem alanlarında performans kaybı olan, özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların planlama ve stratejik düşünme becerileri ve dikkat performanslarını geliştirmeye yönelik çalışmalar ve etkinlik örnekleri, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların; akademik alanlardaki becerilerinin geliştirilmesi için; analojik ve analitik düşünme, yaratıcılık performanslarını geliştirmeye yönelik etkinlik merkezimizde  bu programın uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

*PREP, merkezimizde  bu programın uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.