Destek programlarımız

PARE (Plansız Anı Resimleme Eğitim Programı)

Pare, birincil tanısı dil ve konuşma gecikmesi olan iki yaşın üstündeki çocuklara uygulanan, ev merkezli yürütülen aile eğitim programıdır.

Dikde, konuşma gecikmesi olan çocuklara yönelik uygulanan dil ve konuşma eğitimi metodudur. Dil gecikmesi ve dinleme bozukluğu düşünülen çocuklarda 18 aydan itibaren yürütülmeye başlanmaktadır. Sınır düzey, YGB ve nörolojik gelişim gecikmesi olan çocuklarda da dil gelişimini destekleyici metot olarak kullanılmaktadır.

Öncelikle konuşma gecikmesi olan çocuklara yönelik uygulanmaktadır. Dil gecikmesi ve dinleme bozukluğu düşünülen çocuklar ile gelişim geriliği, uyaran eksikliği, yaygın gelişimsel bozukluk spektrumu hastalıkları ve nörolojik-genetik-metabolik hastalıkları olan çocuklarda da 18 aydan itibaren dil gelişimini destekleyici metot olarak uygulanabilir.

*Pare(Plansız Anı Resimleme Eğitim Programı), merkezimizde  bu programın uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.