Destek programlarımız

Otizmli Çocuklar İçin Erken Eğitim Programı

Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE), Uygulamalı Davranış Analizi(UDA) ilkelerine dayalı çeşitli öğretim tekniklerinin sistematik kullanımıyla otistik özellikler gösteren çocuklara çeşitli beceriler kazandırmak amacıyla Lovaas tarafından geliştirilmiş, bilimsel dayanaklı bir uygulamadır.

EYDE uygulamaları başta ABD olmak üzere pek çok ülkede uzun yıllardır yürütülmekte olup, bu uygulamaların otizm tanılı çocuklar üzerinde yarattığı etkilere ilişkin çok sayıda deneysel araştırma bulgusu mevcuttur.

Öğretimde kullanılan en temel davranışsal süreçler; sistematik pekiştirme (olumlu pekiştirme, ayrımlı pekiştirme, pekiştirmeyi silikleştirme vb.), uyaran kontrolü (öncül düzenleme, ipucu sunma ve silikleştirme vb.), güdüsel işlemler (pekiştirmenin etkililiğini artırmak amacıyla çocuğun ilgilerinden, tercihlerinden vb. yararlanma) ve genellemedir.

Programının Kapsamı

  1. Eşleme Becerileri
  2. Ayırma (Sınıflama) Becerileri
  3. Taklit Becerileri
  4. Alıcı Dil Becerileri
  5. İletişim Öncesi Beceriler
  6. Oyun Becerileri
  7. İfade Edici Dil Becerileri
  8. El Becerileri
  9. Tuvalet Becerileri
  10. Temel Özbakım Becerileri

* Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE), merkezimizde  bu programın uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.