Destek programlarımız

Akademik Destek Eğitim Programları

Merkezimizde okul öncesi döneminden başlayarak farklı özel gereksinimi olan çocuklarımızla görsel algı, işitsel algı ve tüm duyularının da içine katıldığı bilişsel, sosyal-duygusal, konuşma-dil gelişimi, öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerilerini de içeren okuma-yazma ve matematik ön koşul ihtiyaçlarını da içinde barındıran akademik destek eğitim programları ile çocuklarımızı donanımlı hale getirmekteyiz.

Akademik destek eğitimlerimiz zengin materyal çeşitliliğimiz ve bilgi birikimimiz ile birlikte çocuğun eğitsel gereksinimleri dikkate alınarak sınıf öğretmenlerimiz tarafından bireysel-grup eğitimleri olarak verilmektedir.

Merkezimizdeki akademik destek eğitimlerimiz öğrencimizin devam ettiği sınıf müfredatı dikkate alınarak sürdürülmektedir.