EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Gelişimsel Değerlendirme ve Takip

Erken yaşlarda beyindeki hızlı gelişme sayesinde, insanın yaşamı boyunca sağlığını, öğrenme becerilerini ve davranışlarını etkileyecek temeller atılır. Çocuğun bilişsel yetenekleri bu dönemde gelişmekte, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim de buna paralellik göstermektedir.

Bu dönemde bebekler ve çocuklar hızlı bir değişim ve gelişim içindedirler. Çocuğun bu dönemdeki bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve motor gelişimindeyaşıtlara göre farklılıklar gözleniyorsa gelişimsel bir sorun söz konusu olabilir. Bu durumda biran önceçocuğun bir gelişimsel ve eğitsel değerlendirmesinin yapılması gereklidir.

Çocuğun gelişimsel sorununun erken yıllarda belirlenmesi erken müdahale çalışmalarının başlatılması açısından çok önemlidir.Erken dönemdeki eğitimin, özel gereksinimi olan çocukların genel gelişimlerini hızlandırdığı, bilişsel, sosyal ve dil becerilerini artırdığı, ailelerin çocuklarının durumuna uyum sağlamalarını ve güçlüklerle başa çıkmalarını kolaylaştırdığı bilinmektedir.

Gelişimsel Değerlendirmenin Temel Amaçları;

 • Çocuğun varolan gelişim düzeyini belirleyerek, gelişimsel farklılıklarını saptamak,
 • Gelişimsel risk taşıyan çocukları tespit etmek,
 • Çocukların özel gereksinimlerini ortaya koymak,
 • Farklı gelişim gösteren veya gelişimsel risk altındaki çocuklar için uygun eğitim programları planlamak ve uygulamak,
 • Çocukların sağlık, sosyal hizmet ve eğitim, ailelerinin ise gerekli destek hizmetlerine ulaşmalarını sağlamaktır.

Merkezimizde çocukların gelişimlerini takip etmek amacıyla bilimselliği kanıtlanmış aşağıdaki değerlendirme ölçekleri uygulama sertifikasını almış uzman terapistlerimiztarafından uygulanmaktadır.

Merkezimizde Kullanılan Erken Çocukluk Değerlendirme Ölçekleri

 • AGTE(Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • DENVER-2 Gelişimsel Tarama Testi
 • GEÇDA(Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı)
 • HÜBEG(Hacettepe Üniversitesi Bebek Gelişimi Kontrol Listesi)
 • HÜEÇG(Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Gelişim Değerlendirme Kontrol Listesi)
 • Gilliam Otizm Dereceleme Ölçeği-GOBDÖ 2 TV  (TheGilliamAutismRatingScale, GARS)
 • Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT)
 • Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT)
 • Otizm Davranış Kontrol Listesi (AutismBehaviorChecklist: ABC) Otizm