EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Okula Hazırlık - Okul Dönemi ve Bağımsız Yaşam Becerileri Destek Eğitimi

OKULA HAZIRLIK PROGRAMI

İlkokula hazır olmanın şartlarından biri çocuğun kendi yaşına uygun bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişim düzeyine erişmesidir. Buna paralel olarak ilkokula başlayacak her çocuğun bazı temel becerileri kazanmış olması şarttır. Okul öncesi eğitim dönemi bu becerilerin kazanılmasında önemli bir rol oynar.

Çocuklar okul öncesi eğitim ile sosyal, duygusal fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazanır ve geliştirirler. Sosyal olarak paylaşmayı, sıra beklemeyi, kurallara uymayı, karşılıklı konuşmayı, oyun kurmayı, yaşıtları ile çıkan çatışmaları çözmeyi, kendini korumayı ve diğer çocukların haklarına saygı göstermeyi öğrenir. Yemek, uyku, tuvalet gibi özbakım becerilerini kazanmak, anne-babadan ayrı kalmak duygusal gelişimine katkıda bulunarak kendine güvenini artırır.

Normal gelişim gösteren çocuklar için bile zorlayıcı olabilen bu beceriler farklı gelişimsel gecikmeleri olan çocuklar için daha büyük zorluklara neden olabilmektedir.

Akranlarının gelişim sürecinde doğal yollardan öğrendikleri yukarıdaki becerilerin önemli bir bölümünügelişimsel gecikmeleri olan çocuklarfarklı destek eğitimlerle kazanabilmektedirler.

Okul öncesi eğitim önemli ve her çocuk için gereklidir!..ilkesinden hareket ederekMerkezimizde çocuğun okula hazır oluşluğunu değerlendirmek için Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi’ni(METROPOLİTAN) uyguluyoruz. Çocuklarınbedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişim alanlarında ilkokula ne düzeyde hazır olduğunu tespit ediyor ve uzmanlarımızlaekip konsültasyonusağlayarak her çocuk için durum tespiti yapıyor ve çocuğunihtiyacı varsa okula hazırlık programına dâhil ediyoruz.

Merkezimizdeokula başlamak için gerekli bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimini destekleyen çalışmaların planlandığı okula hazırlık programı çocuğun gelişim ihtiyaçlarına göre bireysel ve grup eğitimleri şeklinde planlanmaktadır.

Eğitimlerimiz, Okula Hazırlık Becerilerini, İletişim Becerilerini, Oyun Becerilerini, İşitsel-Görsel Algı Becerilerini, Bilişsel Becerilerini, El-Göz Koordinasyonu Becerilerini, Sosyal Beceriler ve Öz-Bakım Becerilerini kapsamaktadır.

OKUL DÖNEMİ PROGRAMI

Okul dönemi, çocuğun bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişiminin hızla devam ettiği önemli bir dönemdir.

Okul çağında olup aynı zamanda özel eğitim destek programlarından yararlanan öğrenciler için merkezimizde bireysel ve grup eğitim programları yer almaktadır.

Merkezimizde her çocuk için çocuk psikologu, özel eğitim uzmanı, çocuk gelişimi eğitimi uzmanı, sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni tarafından ekip konsültasyonu sağlanarak   çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik ailenin de bilgisi doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) geliştirilmektedir.

Eğitimlerimizdeki temel hedef çocuğun iletişim becerilerini, akademik okul başarısını arttırmak, öz bakım becerilerini, motor becerilerini, sosyal gelişimini ve öz güvenini olabildiğince desteklemektir.Bu hedef içinöğrencinin devam ettiği okul idarecileri ve öğretmenleri ile işbirliği yapılmakta, ortak hedefler üzerinde çalışılmakta,  gerekli görülen durumlarda düzenlemeler ya da çözümler için bilgi ve öneriler verilmektedir.

BAĞIMSIZ YAŞAM BECERİLERİ PROGRAMI

Merkezimizdeki eğitimlerinin temel amacı, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını bağımsız olarak devam ettirebilmeleri için gerekli olan becerileri onlara kazandırmaktır.Bu becerilerin önemli bir bölümü çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine gelişimsel bir sıra izler. Bu amaçla, merkezimizde okul öncesi dönemden başlayarak öğrencilerimizintoplum içerisinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmeleri için eğitsel birtakım düzenlemelere yer verilmekteyiz.

 Bağımsız yaşam becerileri, öz bakım becerilerinden basit ev işlerine, alışveriş yapma becerilerinden basit yemek hazırlama becerilerine, boş vakit değerlendirme becerilerinden bağımsız yolculuk becerilerine, kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde ele alınmaktadır. Bu becerilerin kazandırılması, yetersizlikten etkilenmiş bireylerin toplum içinde çevresindeki bireylere en az bağımlı veya bağımsız olarak yaşamalarını, aynı zamanda en az sınırlandırılmış ortamda, olabildiğince üretken olmalarını sağlayacaktır.

Bağımsız Yaşam Becerileri Eğitim Programımız çocukların gelişim ihtiyaçları dikkate alınarakçocuk psikoloğu, özel eğitim uzmanı, çocuk gelişimi eğitimi uzmanı, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, resim öğretmeni ve usta öğreticiler tarafından ekip konsültasyonu sağlanarak  yürütülmektedir. Programımız çocuğun gelişim ihtiyaçlarına göre bireysel ve grup eğitimleri şeklinde planlanmaktadır.