Kurumsal

Hedeflerimiz

Bireylerin Desteklenmesi

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin desteklenmesi

Erken Eğitim

Erken eğitimle risk grubunda olan çocuklara etkileşim temeli aile-çocuk
eğitimi sunmak

Toplumsal Duyarlılık

Toplumsal duyarlılığı arttırmak için üniversiteler, kamu, özel sektör, kişi ve kuruluşlarla, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde, işbirlikleri oluşturmak

Hedeflerimiz

Eğitim Hakkı

Her çocuğun eğitim hakkından doğru şekilde yararlanabilmesini sağlamak

Bilimsel Projeler

Bilimsel projelere katılarak; özel eğitim, program, yöntem ve tekniklerimizi ve kalitemizi sürekli geliştirmek

İhtiyaca Uygun

Öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçlarına en uygun özel eğitim ve destek hizmetlerini sağlamak