Destek programlarımız

Portage Erken Çocukluk Programı

Portage Eğitim Paketi, okul öncesi çocukların (0 – 6 yaş) gelişimsel becerilerini değerlendirmeye ve ihtiyaçlarına uygun gelişim ve eğitim programı hazırlamaya yönelik bir pakettir. Bu paket Portage Erken Eğitim Kılavuzu Gelişim Ölçeği, Kullanım Kılavuzu ve Etkinlik Önerileri Kılavuzundan oluşmaktadır.

Portage Erken Eğitim Rehberi ile çocuğun sosyal, dil, öz bakım, bilişsel ve fiziksel gelişim açısından hangi aşamada olduğu belirlenir. Daha sonra çocuğun olduğu aşamadan itibaren, her bir beceriyle ilgili geliştirici egzersizler, oyunlar anne-babaya öğretilerek çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak hedeflenir. Anne- babanın çocukla nasıl oynayacakları, her bir gelişim alanı için hangi egzersizleri yaptıracakları çocuğun kendini en az kısıtlanmış hissettiği aile ve ev ortamında yapması sağlanır. Portage Erken Eğitim Programıyla anne-babalar da birer eğitimci gibi çocuklarının gelişimiyle ilgili bilgi sahibi olmakta ve çok daha bilinçli şekilde çocuğunu yetiştirmektedir

Portage erken eğitim programı normal gelişim gösteren çocuklara uygulanabildiği gibi gelişiminin herhangi bir aşamasında gecikme gösteren, gelişimsel geriliği olan çocuklar için de uygulanabilir.

*Portage Erken Eğitim Kılavuzu Gelişim Ölçeği, merkezimizde  bu programın uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.