İLGİ ÖZEL EĞTİİM ve REHABİLİTASYON

İLKELERİMİZ

"YAŞAMIN ÇOCUKLARA, ÇOCUKLARIN DA YAŞAMA İHTİYACI VARDIR" sloganı ile çıktığımız yolumuzda kurumsal olarak ödün vermediğimiz ilkelerimiz;

  • Alanında uzman eğitimcilerle çalışmak.
  • Çocuklarımızın hayatın her alanına eşit ve tam katılabilecek, özgüvenli, üretebilen ve bağımsız bir hayat sürmelerini sağlamak,
  • Özel eğitimde ilerlemenin ön koşulu olarak gördüğümüz ailelerimizin eğitim süreçlerine, program ve rehabilitasyon uygulamalarına en etkili ve verimli bir şekilde katılımını sağlamak.
  • Ailelerimizin eğitsel ve psikolojik olarak desteklenmelerini sağlamak.
  • Çoklu Yaklaşım Modelini temel almak.
  • Tüm gelişim alanlarıiçin işlevsel değerlendirme yaparak amaca yönelik eğitim planlaması ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlamak.
  • Kreş ve Okul Çocuklarının Eğitim Takibi-Ev Ortamı Takibi-Sosyal Ortam Takibinin eğitimimizin olmazsa olmaz bir parçası görmek.