Destek programlarımız

0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme-İzlem Programı

Bebekler anne karnından başlayarak gelişim süreci içerisinde hızlı bir şekilde gelişerek büyür ve yeni beceriler kazanırlar. Bebeklik ve erken çocukluk dönemi gelişim açısından hayatın en önemli dönemidir. Bu dönemde bebeklerin bedensel, zihinsel, sosyal ve iletişimsel açıdan gelişimi birbirine paralel olarak ilerler.

Bazı bebekler ise doğuştan gelen veya sonradan gerçekleşen nedenlerden dolayı yaşıtlarıyla aynı biçimde ve benzer oranda gelişme gösteremeyebilirler.

Bebeklerdeki gelişim yetersizliklerinin erkenden fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması bebeğin çocukluk dönemini ve ilerideki yaşamını büyük oranda etkiler.

Merkezimizde, 0-6 yaş döneminde gelişimin izlenmesi ve desteklenmesi için eğitsel değerlendirme yapıyor ve özel terapilerle destek veriyoruz. Ailelerin ve bakıcıların çocukla olan becerilerini geliştirerek günün her anını aktif geçirmeleri için danışmanlık yapıyoruz.

* 0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme-İzlem Programı, merkezimizde  bu programın uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.