Destek programlarımız

Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitim Programı

Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimi ortak hareket deneyimleriyle etkileşim içinde öğrenme olanağı sunan kökenini insan gelişiminin doğal modellerinden alan iyileştirici bir müdahale çeşididir. Hareketler yolu ile çocuklarda beden farkındalığı ve özgüven gelişimini hedefler. Ayrıca kendi alanlarından çıkarak dışarıya doğru hareket etme ve çevreyi keşfetme becerilerini geliştirirler.  Programında bireyler kendi kendileriyle ve diğerleriyle oynamaya davet edilir. Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimi Programını her birey bir partnerle uygular, amaç; partnerlerin hareketlerini kendi bedenleri aracılığıyla hissetmelerini sağlamak, birbirini kollamak ve diğerlerine saygı duymak böylece diğerlerine güven ve kendisine özgüven inşa etmektir.

*Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitim Programı, merkezimizde  bu programın uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.