Destek programlarımız

Etkinlik Çizelgeleri İle Eğitim Programı

Etkinlik Çizelgeleri (Activity Schedules), ABD’de Princeton Çocuk GelişimiEnstitüsünde (Princeton Child Development Institute- PCDI) LynnMcClannahan ve PatriciaKrantz tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır.

McClannahan ve Krantz (1999), etkinlik çizelgelerini, “bireyin etkinlik zincirini yerinegetirmesi için ipucu/uyaran olan kelimeler ya da resimler seti” olarak tanımlamışlardır.

Fotoğraflı ya da yazılı olarak hazırlanabilen etkinlik çizelgelerinde yer alan fotoğraflar ya da sözcükler çeşitli biçimlerde (örn. klasör içinde ya da kontrol listesi üzerinde) sunulabilmektedir. Fotoğraflar ya da sözcükler bireyi beceriyi yapmaya, etkinliğe katılmaya ya da pekiştireç kazandırmaya yönlendirmektedir. Bireyin özeliklerine bağlı olarak hazırlanan etkinlik çizelgeleri çok detaylı (becerinin her bir basamağının parçalara ayrılması biçiminde) olabileceği gibi, çok genel de (etkinlik ya da beceriye başlaması için çocuğa ipucu olarak, bir sembol ya da resim sunma biçiminde) olabilmektedir (McClannahan ve Krantz, 1999).

Etkinlik çizelgelerinin amacı, çocukların toplumsal ve günlük yasam becerilerini kazanmalarını sağlamanın yanı sıra, öğretmenlerinin ve anne-babalarının yardımı ve doğrudan ipucu, hatırlatmaları olmaksızın etkinlikleri ve becerileri gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda etkinlik çizelgeleri çocukların; (a) etkinlikler arasında bağımsız geçiş yapabilmelerini, (b) seçim yapabilmelerini, (c) etkinlikleri sıraya dizebilmelerini, (d) bu sıraya uymalarını ve (e) toplumsal ve günlük yaşam becerilerini kazanmalarını da sağlamaktadır.

*Etkinlik Çizelgeleri (Activity Schedules), merkezimizde  bu programın uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.