EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Kaynaştırma Eğitimi

Özel gereksinimli çocukların bireysel gelişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini en üst düzeyde sağlamak üzere benimsenen ilke, bu çocukların akranlarıyla birlikte aynı eğitim ortamlarında eğitim alması anlamına gelen kaynaştırma eğitimidir.

Bu ilkeden hareket ederek merkezimizde eğitim alan öğrencilerimiz için temel amacımızöğrencilerimizin en az sınırlandırıcı eğitim ortamlarında normal gelişim gösteren akranları ile birlikteeğitim almalarını sağlamaktır.

Bu amaçla öğrencilerimizin yetersizlikleri dikkate alınarak akranları ile aynı eğitim ortamlarında olmalarını hedefliyoruz. Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerimiz için temel hedefimiz öğrencilerimizinakranları ile paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği içinde olma becerilerini,iletişim becerilerini, öz bakım becerilerini, motor becerilerini, sosyal gelişimini,akademik okul başarısınıve öz güvenini olabildiğince desteklemektir.

Bu süreçte merkezimiz olarak kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerimizinokula uyum sürecinde ve okul sürecinde ailelerine, devam ettiği okulun idarecilerine, öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına gerektiğindeözel eğitim ve kaynaştırma seminerleri düzenlemekteyiz.