EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Dikkat Toplama ve Dikkat Süresini Uzatma Eğitimleri

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite) tanısı ilk kez çocukluk çağında koyulan psikiyatrik bozukluklar arasında sık görülen; dikkati odaklama güçlüğü, konsantrasyon eksikliği, davranışları ve dürtüleri kontrol edememe ve istekleri erteleyememe belirtileriyle ortaya çıkan bir bozukluktur. Birçok başka psikiyatrik/psikolojik bozuklukla, örneğin karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, davranım bozukluğu, depresyon, kaygı bozuklukları, öğrenme bozukluğu ile bir arada görülebilir. Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik (DEAH) tanısının koyulabilmesi için belirtilerin yedi yaşından önceden beri bulunması ve çocuğun sosyal ve akademik yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutta olması gereklidir. DEAH tanısı alan çocuklar, sıklıkla arkadaş reddi ile karşılaşır. Bu durum dürtüsel ve yıkıcı davranışlarının artması ve kendine güvenlerinin azalması ile sonuçlanır. Tedavi edilmediği takdirde ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde farklılaşarak devam eden, kişinin sosyal ve iş yaşamını olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitesini düşüren bir bozukluktur.

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik çocuğun yaşamının birçok alanını olumsuz yönde etkileyen bir bozukluk olduğundan bütüncül bir tedavi planı gerektirmektedir. Merkezimizde bu tedavi planı anne-baba-öğretmen rehberliği, psiko-sosyal müdahaleler, uygun bir özel eğitim programından oluşmaktadır. Psikolojik müdahaleler, Dikkat eksikliği ve Aşırı Hareketlilik hakkında aileye, öğretmenlere ve çocuğa verilen psiko-eğitim, ebeveynlerin davranış yönetimi hakkında eğitimi, sınıf içi müdahaleler, sosyal beceri eğitimi, bilişsel-davranışçı terapi ve çocuğun bireysel psikoterapisinden oluşmaktadır.

Yapılan araştırmalar, ilaç tedavisinin DEAH’nin ana belirtilerini gidermekte etkili olduğunu göstermektedir. İlacın etki süresine bağlı olarak bu ilaçları kullanan çocuklar dikkatlerini daha iyi odaklamakta, hareketlerini kontrol etmeyi başarabilmektedir

Merkezimizde öğrencilerimizin eğitim gereksinimlerine göre Dikkat Toplama ve Dikkat Süresini Uzatma eğitimlerimiz uzman terapistlerimiz tarafından bireysel ve grup eğitimi olarak verilmektedir.