EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Anne Baba Destek Eğitimi

Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde, çocukların bakım ve eğitimleri, büyük ölçüde ailede gerçekleşmektedir. Ayrıca, özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak, ailelerin büyük çoğunluğunda, pek çok duygusal (örneğin stres, mutsuzluk, vb.) ve toplumsal (örneğin toplumdan soyutlanma, vb.) sorunlara yol açabilmektedir. Yaygın kanının aksine, ailenin yaşadığı sorunlar, çocuğun engelinin derecesiyle doğru orantılı değildir. Bazı durumlarda, tanılanmasındaki zorluklar nedeniyle, hafif derecede bir engellilik durumu, ailede, ileri derecede bir engellilik durumundan daha fazla strese yol açabilmektedir.

Aileler, çocuklarında bir yetersizlik ya da risk olduğunu öğrendikleri zaman ne yapacaklarını bilememekte, çocuğun tanısı ile ilgili yoğun belirsizlik duyguları yaşamaktadırlar. Ayrıca çocuğun engelli olduğu tanısı ya da şüphesi ile karşılaştıklarında şok, üzüntü, suçluluk ve inkâr gibi birçok duyguyu yaşamakta, bir yandan da çocuğun gereksinimlerini karşılamaya ve bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Merkezimizdehazırladığımız destek eğitim programları ile ailelerimizi bu dönemde destekleyerek, çocuklarının özellikleri, temel gereksinimleri, nasıl bir tutum sergileyebilecekleri ve iletişim kurma yolları hakkında onları bilgilendirmekteyiz. Böylece aileler, çocuğun gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadıklarını fark edebilmekte, çocuklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi öğrenmektedirler.

Ailelerimiz için planlanmış eğitimlerimizden bazıları:

  • Çocuğumun engelini biliyorum.
  • Çocuğum için doğru beden dili ve iletişim tekniklerini biliyorum.
  • Çocuğumun davranışlarını yönetebiliyorum.
  • Çocuğumla oyun oynayabiliyorum.
  • Çocuğuma tuvalet eğitimi verebiliyorum.
  • Çocuğuma kavramları öğretebiliyorum.
  • Çocuğumla etkili ders çalışabiliyorum.
  • Çocuğumu doğru besleyebiliyorum.
  • Çocuğuma uyku eğitimi verebiliyorum

Merkezimize devam eden öğrencilerimizin ev ziyaretleri merkez yönetimi, terapisti veya ailenin talebi üzerine değerlendirilerek yapılmaktadır. Aile ve çocuk doğal ortamlarında gözlenerek gerekli danışmanlık hizmetleri planlanmaktadır.