EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

İşitme ve Konuşma Eğitimi

Dil ve konuşma gelişimi, bebek doğduğu andan itibaren başlayarak hızla devam eden bir süreçtir. Gelişim sürecinin her evresinde, çocuğun çıkarması gereken sesler ve gerçekleştirmesi beklenen davranışlar farklıdır. Genel olarak çocuklar bu evreleri aynı yaşlarda tamamlarlar.

Çocuğun bu dönemdeki bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve motor gelişimindeyaşıtlara göre farklılıklar gözleniyorsa gelişimsel bir sorun söz konusu olabilir. Bu durumda biran önce çocuğun bir gelişimsel ve eğitsel değerlendirmesinin yapılması gereklidir.

Merkezimizde çocukların gelişimlerini takip etmek amacıyla bilimselliği kanıtlanmış Erken Çocukluk Değerlendirme Ölçekleri kullanılmaktadır.

Dil gelişimiyle ilgili değerlendirmelerin sonucuna göre merkezimizde işitme kaybı ve diğer nedenlerle(zeka geriliği, yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm, asperger sendromu vb), dudak-damak yarıklığı, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite) konuşma problemi olan öğrencilerle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama, anlamsız-anlamlı sesler çıkarma, sözcük dağarcığını geliştirme, cümle kurma, artikülasyon çalışması gibi çalışmalar uzman terapistlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Merkezimizde işitme engelli çocuklara; yalıtımın sağlandığı, uygun araç ve gereçlerin bulunduğu, ailelerin yapılan çalışmaları izleyebilmeleri için oluşturulmuş sistemlerinin bulunduğu bireysel ve grup odalarında eğitim verilmektedir.