Kurumsal

Kurucularımız

Atila Tunçel

Atila Tunçel

ANKARA ÜNİVERSİTESİ; EBF/EPH/ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK LİSANS

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ; SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS

TEZ DANIŞMANI: Prof. Dr. BENGİ  SEMERCİ

' Çocuklarında Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Annelerin Depresyon, Tükenmişlik ve Umutsuzluk Düzeylerinin Çocuktaki Otizmin Ağırlık Derecesine Göre Karşılaştırılması ' Konulu Tez ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını Tamamlamıştır. 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ; M. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1996 yılında lisans eğitimini tamamlayan Tunçel, 2 yıl özel bir kurumda terapist ve idareci olarak çalışmış, 1998 yılında kurulan İlgi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinin kurucuları arasında yer almıştır. Askerliğini yedek subay olarak yapmış, Gölcük depremi sırasında deprem bölgesinde psikolojik müdahale çalışmalarında bulunmuştur. 2003-2008 yılları arasında EFTA- TİC((Avrupa Aile Terapisi Derneği –Eğitim Enstitüleri Birimi) tarafından sertifikalandırılan AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ Eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Travma konusunda EMDR Instıtute’nin onayladığı EMDR I ve 2. Düzey eğitimini EMDR EUROPE Başkanı UDİ OREN’den İstanbul Davranış Bilimleri Enstitüsünden alarak tamamlamıştır. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİNİ Prof. Dr. M.HAKAN TÜRKÇAPAR’ dan almış, süpervizyon çalışmaları devam etmektedir. Klinik Psikoloji  yüksek lisansını Hasan Kalyoncu Üniversitesinde  tamamlamış, klinik uygulama çalışmalarını Antalya  Eğitim Araştırma Hastanesinde yapmıştır. Uzun yıllardır alanda çocuklar, ergenler, çiftler ve aileler ile çalışan Tunçel, çalışmalarına devam etmekte ailelere ve profesyonellere yönelik seminerler vermektedir. Halen İlgi Özel Eğitim Merkezinde ve Ekinoks danışmanlıkta  idareci , terapist olarak çalışan ve Akdeniz Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olan Atila Tunçel evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bilimsel Çalışmalar

2.1. Tunçel, A., Çocuklarında Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Annelerin Depresyon, Tükenmişlik ve Umutsuzluk Düzeylerinin Çocuktaki Otizmin Ağırlık Derecesine Göre Karşılaştırılması - Yüksek Lisans Tezi - Klinik Psikoloji

2.2. Dağlı, Z., Tunçel, A., Ertosun, İ. N., Tekiner, A. S., Ceyhun Peker, A. G. (2014, Nisan) Zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuğa sahip anne-babaların psikolojik durumları ve etkileyen faktörler. 13. Aile Hekimliği Kongresi, Antalya.

2.3. Aksoy, V., Diken, İ. H., Şekercioğlu, G., Diken, Ö., Ardıç, A., & Tunçel, A. (2013, July). Turkish version of the autism screening instrument for educational planning (ASIEP-3). Poster presentation at Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia.

2.4. Dağlı, Z., Tunçel, A., Ertosun, İ. N., Tekiner, A. S. ve Ceyhun Peker, A. G. (2013, Ekim). Zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuğa sahip anne-babaların psikolojik durumları ve etkileyen faktörler. 8th European Family Therapy Association Congress’de poster bildiri, İstanbul.

Makaleler

3.1. Tunçel A., Cömert I., Semerci B. (2018, Şubat) Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların anne-babalarında kullanılabilirliğinin belirlenmesi (Determining Maslach Burnout Inventory usability of parents of autistic spectrum disorder children), Anadolu Psikiyatri Dergisi

Kurslar & Sertifikalar:

 • 4.1 Anksiyete ve (Psikotik Belirtileri de İçeren) Depresif Bozukluklarda Teknolojiyle Güçlendirilmiş Bütüncül ve Çok Bileşenli BDT Çalıştayı, Dr. Daniel David -  Ankara - 2018
 • 4.2 Şema Terapiye Giriş Çalıştayı,  Dr. Alp Karaosmanoğlu - Ankara - 2018
 • 4.3 BDT' de Davranış Deneylerini Düzenleme ve Uygulama Çalıştayı, Dr. Satwant Singh - Ankara - 2018
 • 4.4. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Programı Teori Eğitimi (2018) Doç. Dr. Vahdet Görmez
 • 4.5. PASS Bilişsel Müdahale Eğitimi, Yeterlilik Belgesi, İzmir - 2018 
 • 4.6. Türkçe Prep Uygulayıcı (Pass Reading Enhancement Program) Akademi Disleksi - DR. J.P DAS İzmir - 2018
 • 4.7. CAS (Cognitive Assessment System) Testi Sertifika Programı - İstanbul Üniversitesi  - 2018
 • 4.8. Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon - Beceri Eğitimi ( 2016 ) Prof. Dr. Hakan Türkçapar - Doç. Dr. Kadir Özdel
 • 4.9. Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim ( 2015 ) Prof. Dr. Hakan Türkçapar
 • 4.10. Özel Öğrenme Güçlüğü, 2. Düzey Eğitimi. (Ocak 2014) Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
 • 4.11. Özel Öğrenme Güçlüğü, 1. Düzey Eğitimi. (Nisan 2014) Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
 • 4.12. EMDR Terapisi ve Aile Terapisi'nin Entegrasyonu Çalıştayı. (Haziran 2014) Emre Konuk-Michell Silvestre
 • 4.13. Çocuklarla EMDR ve Hikaye Tekniği Eğitimi. (Temmuz 2014) Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
 • 4.14. İFTİ Psikoterapi Etkinliği Atölye Çalışması. (Şubat 2013) Kyriaki Polychroni
 • 4.15. İFTİ Psikoterapi Etkinliği Atölye Çalışması. (Mayıs 2012) Prof. Dr. Rodolfe Bernart
 • 4.16. Daha Kelimeler Yokken Çalıştayı, Erken Dönem Travmada EMDR. (Nisan 2012) Katie O’shea
 • 4.17. Çocuklar ve Ergenler için EMDR Eğitimi, 1. Düzey. (Haziran, 2013) Joanne Morris-Smith
 • 4.18. Stropp Testi Tbag Formu Uygulama Puanlama Sertifikası. (2011) Prof. Dr. Sirel Karakaş
 • 4.19. İşaretleme Testi Türk Formu Uygulama Puanlama Sertifikası. (2011). Prof. Dr. Sirel Karakaş
 • 4.20. Raven Standart Progresif Matrisler Testi Uygulama Puanlama Sertifikası (2011) Prof. Dr. Sirel Karakaş
 • 4.21. Sayı Dizisi Öğrenme Testi Uygulama Puanlama Sertifikası (2011) Prof. Dr. Sirel Karakaş
 • 4.22. Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi Formu Uygulama Puanlama Sertifikası. (2011) Prof. Dr. Sirel Karakaş
 • 4.23. İşitsel Sözel Öğrenme Testi Uygulama Puanlama Sertifikası (2011) Prof. Dr. Sirel Karaka
 • 4.24. Çizgi Yönü Belirleme Testi Uygulama Puanlama Sertifikası. (2011) Prof. Dr. Sirel Karakaş
 • 4.25. Wisconsin Kart Eşleme Testi Uygulama Puanlama Sertifikası. (2011) Prof. Dr. Sirel Karakaş
 • 4.26. İFTİ Psikoterapi Etkinliği Atölye Çalışması. (Aralık 2010) Prof. Dr. Mony Elkaim
 • 4.27. Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim. (Nisan 2010) Yrd. Doç. Dr. Ayten UYSAL
 • 4.28. Boşanma Müdahalesi, DBE. (2010) Prof. Dr. William J. Hiebert
 • 4.29. Kompleks Travma Eğitimi, DBE. (2010) Jim Knipe
 • 4.30. EMDR Part 1, DBE. (2009) Udi Oren (EMDR-Europe President)
 • 4.31. EMDR Part 2, DBE. (2009) Udi Oren (EMDR- Europe President)
 • 4.32. Tepki Eğitim ve Doğal Bağlamda Dil Öncesi Eğitimi, Milieu Teaching. (Ekim 2009) Prof. Dr. Paul Yoder
 • 4.33. PECS (Otistik Çocuklar İletişim Programı). (Mayıs 2009) Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar
 • 4.34. OÇİDEP (Otistik Çocuklar Davranış Değiştirme Programı). (Mayıs 2009) Prof. Dr. Gönül Kırcaali
 • 4.35. Küçük Çocuklarda Etkinlik Temelli Müdahale. (Ekim 2009) Prof Dr. Diane Bricker (Activitiy-based invervestion with young children)
 • 4.36. Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Tarama ve Değerlendirme. (Ekim 2009) Prof. Dr. Jane Squries (Early Childhood Special Education)
 • 4.37. Doğal Dil Öğretim Teknikleri. (Aralık 2009) Doç. Dr. İbrahim Diken
 • 4.38. Aile ve Çift Terapisi Eğitimi (EFTA-TIC). (2003-2008) ?(Family & Couple Therapy Training Program) Dr. Murat Dokur
 • 4.39. Temel Portage Kullanım Sertifikası. (Mart 2003) Dr. Ender Uzun Demir Marangoz
 • 4.40. GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı Sertifikası). (2003) Prof. Dr. Fulya Temel
 • 4.41. Farklı Özelliğe Sahip Çocukların Anne Babalarının Psikolojisi Eğitimi. (Kasım 2002) Prof. Dr. Füsun Akkök

Kongre Katılımları

 • 5.1. 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi (Ankara , Ekim 2018)
 • 5.2. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi (Mersin, Agustos 2018)
 • 5.3. International Ejer Congress (International Eurasian Educational Research Congress) .(Antalya , Mayıs 2018)
 • 5.4. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014). (Antalya, Nisan 2014)
 • 5.5. Uluslararası Katılımlı, Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi (UDEMKO 2012). (Antalya, Şubat 2012)
 • 5.6. AETD 6.Uluslararası Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi. (Ekim 2011)
 • 5.7. 20.Ulusal Özel Eğitim Kongresi. (Gaziantep, Ekim 2010)
 • 5.8. 19.Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Marmaris, Kasım 2009)
 • 5.9. 5.Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi (İstanbul Teknik Üniversitesi. Mayıs 2009)
 • 5.10. 17.Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Çeşme, Kasım 2007)
 • 5.11. 4.Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi (Boğaziçi Üniversitesi. Mart 2007)
 • 5.12. 13.Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Anadolu Üniversitesi, 2003 Kasım)
 • 5.13. 12.Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Ankara Üniversitesi. 2002 Kasım)
 • 5.14. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi (Dedeman Otel, Antalya 2000)

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler

6.1. Aile Danışmanlığı, 2017-2018 bahar dönemi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü.

6.2. Psikopatoloji , 2017-2018 güz dönemi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

6.3. Öğrenme Güçlükleri, 2016-2017 güz dönemi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü.

6.4. Aile Danışmanlığı, 2016-2017 bahar dönemi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü.

6.5. Özel Eğitimde PDR Hizmetleri, 2016-2017 bahar dönemi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü.