Kurumsal

Kurucularımız

Ayşegül Tunçel

Ayşegül Tunçel

SOSYAL HİZMET UZMANI / AİLE DANIŞMANI

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 1995 mezunudur.

1995 yılında lisans eğitimini tamamlayan kurucumuz 2 yıl özel bir kurumda terapist olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında kurulan İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin kurucularındandır., aynı zamanda kurumumuzun müdürlüğünü yapmaktadır. Uzun yıllardır alanda çocuklarla ve ailelerle çalışan kurucu müdürümüz birçok sertifika ve kurs programının kullanım hakkını elde etmiştir. 2003 yılında temel Portage Kullanım Sertifikası, 2007 yılında Akdeniz Üniversitesinde Aile Danışmanlığı Programına katılarak Aile Danışmanlığı Sertifikası, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesinde Denver II Sertifikası, 2008 yılında Gazi Üniversitesi GEÇDA Sertifikası, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Doğal Dil Öğretimi Teknikleri Sertifikası, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi E-BUP Kullanım Sertifikasına hak kazanmıştır. Halen İlgi Özel Eğitim Merkezinde müdür olarak çalışan Ayşe Gül Aydoğmuş Tunçel evli ve 2 çocuk annesidir.


KATILDIĞI KONGRE VE KURSLAR:

2002           12. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

2002           1. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

2003           Temel PORTAGE Eğitimi Dr. Önder Uzundemir MARANGOZ

2003           Gelişim Nöropsikiyatrı Toplantıları -1 /Otizm Sempozyumu Yaygın   

                   Gelişimsel Bozukluklarda Değerlendirme, Tanı, Etyoloji ve Tedavi Kursu

                   Prof. Dr. Nahit Motovallı MUKADDES, Prof. Dr. Mahammad Ghazivddin

2003           TEACCH Programı Temel İlkeleri Kursu Prof Dr. Nahit Motovallı Mukaddes,  Prof. Dr. Gary MEİSSİBOR

2003           Gelişim Nöropsikiyatrı Toplantıları -1 /Otizm Sempozyumu

2007           Akdeniz Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

                   Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN, Prof. Dr. Burhan ÖZKAN, Öğr. Görv. Güngör ÇABUK

2008           DENVER II Gelişimsel Tarama Testi Kursu   Prof. Dr. Kalbiye YALAZ, Prof. Dr. Banu ANLAR

2008           (GEÇDA) Gazi Erken Çocukluk Gelişim Değerlendirme Aracı Kursu Prof. Dr. Fulya TEMEL

2009           PECS Semineri (Otistik Çocuklar İletişim Programı) Prof. Dr. Gönül Kırcaali İFTAR

2009           OÇİDEP Kursu (Otistik Çocuklar Davranış Değiştirme Programı) Prof. Dr. Gönül Kırcaali İFTAR

2009           Doğal Dil Öğretimi Teknikleri Kursu Doç. Dr. İbrahim Diken

2009           Doğal Öğretim Teknikleri Kursu Doç. Dr. İbrahim Diken

2010           E-BUP (Erken Bebek Uyarımı Programı 0-3 Yaş)  Çocuk Gelişimi ve Aile Sağlığı Uzmanı Birgül Ural BAYOĞLU

2010           0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme ve İzleme 

2010          GOBDÖ-2-TV Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Sertifika Eğitimi ( Doç. Dr. İbrahim H.DİKMEN ) 

2012           UDEMKO - Uluslararası Katılımlı 1. Uluslararası Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi 

2012           EODA Ev Ortamı Değerlendirme Anketi ( Prof.Dr. Bülbin SUCUOĞLU ) 

2012           Gelişimsel Ebeveynlik ve PICCOLO ( Ebeveyn - Çocuk Etkileşimi: Çıktılara ilişkin Gözlem Kontrol Listesi PICCOLO ) 

2014          “ICECI 2014 Uluslar Arası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi”

                    (Çocuk Gelişimi ve Aile Sağlığı Uzmanı Birgül Ural BAYOĞLU, Psikolog Dr. Şebnem SOYSAL)

2014           “Oyun Terapisi Eğitimi”  Sertifika Kursu,( Yard. Doç. Elif AKDAĞ ) 

2015            GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı Sertifika Eğitimi ( Fulya TEMEL, Neslihan AVCI, Özlem ERSOY, Ayşe TURLA  ) 

2017             EMDR Part 1, DBE Udi Oren (EMDR-Europe President)

2018             Çocuk EMDR 1. Düzey - EMDR Children & Adolescents Level 1 

2018            Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Başlangıç Düzeyi Uygulayıcı Sertifika Eğitimi Antalya

2018            Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Orta Düzey Uygulayıcı Sertifika Eğitimi  Antalya

2018             Yaratıcı Drama Atölyesi - Antalya 

2018            PASS Bilişsel Müdahale Programı Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin - Antalya

2018            Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim  Prof. Dr. Hakan Türkçapar - Antalya

2019            Otizm ve Öğrenme Güçlüğünde Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Alev Girli - Antalya

      

ALDIĞI SERTİFİKALAR:

PORTAGE Kullanım Sertifikası

PECS Sertifikası

Aile Danışmanlığı Sertifikası

DENVER II Kullanım Sertifikası

GEÇDA Kullanım Sertifikası

Doğal Dil Öğretimi Sertifikası

E-BUP Kullanım Sertifikası