MAKALELER

ÇOCUK YOGASI

ÇOCUK YOGASI NEDİR?
Çocuk yogası hikâyeler eşliğinde ve oyunlarla yapılan özel bir yoga türüdür. Yoga hareketleri, nefes çalışmaları ve dinlenme tekniklerinden oluşur.

Çocuk Yogasının Amaçları;

 • Çocuk yogası, çocuklara doğru nefes almayı, hayal güçlerini kullanarak hem yoga duruşlarını uygulamayı hem de var olan beden esnekliklerini korumayı öğretmeyi amaçlar.
 • Çocuk yogasının diğer bir amacı ise, yaşamları boyunca sahip olduklarını enerjilerini, hayal güçlerini korumalarını ve geliştirmelerini sağlamaktır. Hayal güçlerini kullanırken yoga hareketleri ile doğru bir şekilde yönlendirmek, kendilerine olan güvenlerini pekiştirmek, bedenlerini kullanarak nasıl rahatlayabileceklerini öğretmektir.
 • Hem tek başlarına hareket edip hem de grup ile birlikte, birbirlerinin alanlarına saygı duyarak hareket etmeleri de amaçları arasındadır.
 • Yoga çalışmaları eğitim programlarını destekleyici niteliktedir. Çalışmalar içerisinde sanat etkinliklerine, oyun etkinliklerine, Türkçe dil etkinliklerine ve nefes çalışmalarına da yer verilir.

Çocuk Yogasının Faydaları;
Çocuk yogası genel gelişim alanlarını destekler niteliktedir. Gelişim alanlarına olan başlıca faydaları aşağıda verilmiştir.

Fiziksel Gelişime Faydaları:

 • Çocukların bedenlerini tanımalarını sağlar.
 • Bedensel koordinasyonun gelişmesini sağlar.
 • Uyku düzenini sağlar.
 • Gücü ve dengeyi arttırır.
 • Vücut esnekliğini sağlar.

Bilişsel Gelişime Faydaları:

 • Konsantrasyonu arttırır, dikkat toplayabilmeyi sağlar.
 • Yönergeleri uygulayabilmeyi sağlar.
 • Stresi azaltır.
 • Daha kolay öğrenme ve yeni bilgileri öğrenmek için olumlu düşünceyi arttırır.
 • Motivasyon kazanmalarını sağlar.
 • Hafıza ve iletişim becerilerinin artmasını sağlar.
 • Problem çözme becerilerini destekler.
 • Etkinlik sırasında birçok kavramlar da (renkler, büyük-küçük, sayılar vb.) öğretilebilir.

Sosyal Duygusal Gelişime Faydaları:

 • Kendi bedeni ile ilgili farkındalığının artmasını ve bunun sonucunda da karşısındaki kişilerin bedenine saygı göstermesini sağlar. Bu saygı da arkadaşlarına zarar vermesini engeller.
 • Takım çalışması, özgüven, liderlik, özgürlük ve yaratıcı gelişim gibi değerlerle tanışmalarını sağlar.
 • Kendilerini ifade etmelerinde yardımcı olur.
 • Rekabet ortamı olmadığından, her beden yapısındaki çocuk, başarısızlık endişesi taşımadan katılım sağlar.
 • Duyguları rahatça ifade edebilmeleri için destekler.
 • Hayal güçlerinin gelişmesini sağlar.
 • Kendilerine olan güvenlerini artmasını yardımcı olur.


Ekleyen:

HAZAN OĞUZ - AYÇA ÇAKIR