Uyguladığımız testler

Okul Öncesi ve Okul Dönemi Testleri

PEABODY Dil Gelişim Testi

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi

4-7 yaş çocukların okula hazır bulunuşluk düzeylerini değerlendirmek için kullanılır. Performansa dayalı kalem-kağıt testi olup, bireysel olarak kullanılmaktadır. Uygulama süresi ise birinci düzeyin uygulanması 85 dakika sürmektedir. İkinci düzey için bu süre 100 dakikadır. Testin bütün bölümlerinin uygulanma süresi ortalama 45 dakikadır.

Ölçek, 70 maddeden, üç ana bölümden ve beş alt bölümden oluşmaktadır.

  1. Okumaya Hazırlık Becerisi. Bu bölüm okumaya hazırlıkta önemli ve gerekli becerilerden, görsel ve işitsel ayırt etmeye yönelik üç alt ölçekten oluşmaktadır.
  2. Hikâye anlatma. Bu bölüm, bir öyküye dayalı sorulardan ve iki kısımdan oluşmaktadır.
  3. Matematik Becerileri ( Miktar Kavramları ve Akıl Yürütme). Bu bölümde 20 madde bulunmaktadır.

* Merkezimizde METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.


ODDS (Okul Öncesi Davranış Değerlendirme Skalası)

0-6 yaş çocukların son 3 ay içerisindeki davranışlarına ilişkin ebeveyn gözlemlerine sosyal beceriler ve problem davranışlar değerlendirilir. Değerlendirme sonucu risk düzeyleri saptanır, sosyal beceri uyumu ve problem davranışlar belirlenir.

* Merkezimizde ODDS,uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

HÜOÇG (Hacettepe Üniversitesi Okul Çağı Gelişim Değerlendirme Kontrol Listesi)

Hacettepe Üniversitesi Okul Çağı Gelişim Değerlendirme Kontrol Listesi

7-11 yaş çocukların dil, bilişsel, öz bakım, sosyal-duygusal ve motor gelişimleri değerlendirilir.

* Merkezimizde HÜOÇG,uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

HÜEG(Hacettepe Üniversitesi Ergen Görüşme Formu)

12-18 yaş grubu çocuklar için kullanılır.

* Merkezimizde HÜEG,uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.