Uyguladığımız testler

Nöropsikolojik Testler

STROOP Testi

Stroop testi, bilgi işlem hızını ve otomatik süreçlerin bozucu etkisine karşı koyma yeteneğini ölçmekedir. Performans testi olup, bireysel olarak uygulanmaktadır. Çocuklara ve yetişkinlere yöneliktir. Testin uygulama süresi yaklaşık 10 dakikadır. Bilgi-işleme hızı, değişen talepler doğrultusunda algı hedefini değiştirebilme ve otomatik süreçlerin bozucu etkisine karşı koyabilme, dikkat edilen uyarıcılarla edilmeyenlerin paralel işlenmesi gibi süreçleri ölçen bir nöropsikolojik testtir.

* MerkezimizdeSTROOP Testi,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

SDÖT (Sayı Dizisi Öğrenme Testi)

Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT; SerialDigit Learning Test), öğrenme yeteneği ve Kısa Süreli Beleği ölçen bir testtir. SDÖT’te belirli bir sayı dizisinin doğru olarak tekrarlanması için gerekli tekrar sayısı ölçülmektedir. Diğer sayı uzamı öğrenme testlerinden farklı olarak SDÖT hem kısa süreli belleği hem de genel bellek kapasitesini değerlendirmektedir. Bu test 7 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanmaktadır. Testin uygulama süresi yaklaşık 15 dakikadır.

* Merkezimizde SDÖT,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

ÇYBT (Çizgi Yönünü Belirleme Testi)

Çizgi Yönünü Belirleme Testi (ÇYBT; Judgement of LineOrientation Test), ÇYBT’nin, görsel- mekânsal algılamayı ölçtüğü kabul edilmektedir. Görsel-mekânsal algılama nesneleri tanıma, isimlendirme, yön algısı, yönelim ve mekâna ilişkin üst düzey düşünme süreçlerini içermektedir. Bu test 7 yaş ve üstündeki bireylere uygulanmaktadır.

* Merkezimizde ÇYBT,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

GİSD-B (Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi)

Öğrenme güçlüğünün belirtilerini değerlendirmek, İşitsel ve görsel sunu ile sözlü ve yazılı tepkilerin ölçüldüğü performans testidir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. 5 yaş 6 ay ile 12 yaş 11 ay arası çocukları kapsamaktadır. Testin uygulama süresi yaklaşık 15 dakika sürmektedir.

GİSD, 4 alt testten(İşitsel Sözel Alt Test, Görsel Sözel Alt Test, İşitsel Yazılı Alt Test, Görsel Yazılı Alt Test) oluşmaktadır. Her alt test 2 basamaklı dizelerden 9 basamaklı dizelere kadar 8’er sayı dizisi içermekte, ikinci denemeleriyle birlikte her alt testte 16’şar sayı dizisi bulunmaktadır.

* Merkezimizde GİSD,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

RSPM (RAVEN Standart Progresif Matrisler Testi)

Görsel-mekânsal algılama, kategori değiştirebilme,düzenli ve doğru düşünme yeteneğini, akıl yürütme, çalışma belleği, soyutlama,irdeleme ve genel yeteneği ölçmektedir.

* Merkezimizde RSPM,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

AVLT (İşitsel Sözel Öğrenme Testi)

İşitsel Sözel Öğrenme Testi (AuditoryVerbal Learning Test: AVLT) nöropsikoloji yazınında, belleğin kapsamlı değerlendirilmesi için sıklıkla kullanılan bir ölçüm aracıdır. AVLT sözel malzemeye ilişkin bilgi işleme süreçlerini çok yönlü olarak ölçen bir testtir. Bu süreçler arasında sözel öğrenme, anlık sözel bellek uzamı, geriye ve ileriye doğru bozucu etki, anlık ve gecikmeli hatırlama ve ayrıca tanıma belleği ölçmektedir. AVLT yoğun olarak ÖÖG ile ÖÖG ve DEHB’si olan çocukların kelimelerle öğrenme yeteneğini değerlendirmede kullanılmıştır

* Merkezimizde AVLT,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

KOPPITZ  İnsan Çizim Testi

Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi (yaşı)  ve duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren testtir. Aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel/kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi verir.Bu test 4-9 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır.

* Merkezimizde KOPPITZ İnsan Çizim Testi,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

BEİER Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. Testin A ve B formu vardır. A formu 8 ila 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır.

* Merkezimizde BEİER Cümle Tamamlama Testi,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

WISCONSIN Kart Eşleme Testi

Soyutlama, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçebilmek için geliştirilen test aynı zamanda karmaşık dikkat becerisini de ölçmektedir

* Merkezimizde WISCONSIN Kart Eşleme Testi,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

LUİSA DÜSS Psikanalitik Öykü Testi

Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir.

Bu testte yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.Bu test 3-10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır.

* Merkezimizde LUİSA DÜSS Psikanalitik Öykü Testi, bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.