Uyguladığımız testler

Dil Gelişimi ve Konuşma Testleri

PEABODY Dil Gelişim Testi

Çocuğun dil gelişimini ölçmek için kullanılan, 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanabilen bir gelişim testidir. Bir oturumda bir kişiye uygulanan bireysel bir testtir. Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

* Merkezimizde PEABODY Dil Gelişim Testi, bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 AAT (Ankara Artikülâsyon Testi)

Ankara Artikülasyon Testi (AAT) 2-12 yaş arasındaki çocukların artikülasyon sorunlarını belirlemek, tarama ve ayrıntılı değerlendirme yapmak için kullanılır. Performans testi olup bireysel olarak uygulanmaktadır.

* Merkezimizde Ankara Artikülasyon Testi (AAT), bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

TPLS-4 (Okul Öncesi Dil Ölçeği-4)

Okul öncesi dönemdeki çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerini değerlendiren bir testtir. OKUL ÖNCESİ DİL ÖLÇEĞİ-4, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan “Preschool Language Scale, FourthEdition” (PLS-4) dil testinin, Türk çocuklarına uygulanarak Türkçe’ye uyarlanması ile elde edilmiştir.

0-6 yaş 11 ay arasındaki tüm çocukların alıcı (işitsel algı) ve ifade edici dil yaşını belirlemek,İşitme kaybı,Konuşma gecikmesi,Santral işitsel işlemleme bozukluğu olan çocuklar ile,Koklearimplantasyon öncesinde adayların alıcı ve ifade edici dil becerilerini değerlendirmek,Amplifikasyon (işitme cihazı, koklear) uygulanan çocukların rehabilitasyon süreci içindeki periyodik gelişimlerini takip etmek amacıyla kullanılabilir.

* Merkezimizde TPLS-4,uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 Hacettepe Artikülâsyon Testi

Her yaşta çocukların konuşma seslerini kazanma ve üretme becerilerini değerlendirmek için kullanılır.

Kullanım Amaçları

Eğitim öncesi ve sonrası hangi sesleri kazandıklarını bilmek. Alıcı ve ifade edici dil gelişimini karşılaştırmak-hızlandırmak. Araştırma amaçlı kullanmak: örneğin implant/işitme cihazı öncesi ve sonrası çocuğun kazandığı sesler tespit etmek/ karşılaştırmak.

Her bir konuşma sesi belli yaşlarda kazanılır. Yaş takibiyle çocukların konuşma seslerini kazanma becerileri takip edilir.

* Merkezimizde Hacettepe Artikülâsyon Testi,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.