Uyguladığımız testler

Gelişimsel Değerlendirme Testleri

AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)

0-6 yaşlar arasındaki bebeklerin ve çocukların gelişimini değerlendirmek; gelişimsel gecikme ve gelişimsel sorunlar gösterme riski altında olan bebeklerin ve çocukların erken dönemde tanılanması ve gerekli önlemler alınmasını sağlamak amacıyla uygulanan bir envanterdir.

AGTE, bebeğin/çocuğun yaşına uygun yaş diliminden başlayarak anneye ya da çocuğa bakım veren kişiye envanterdeki soruların sorulmasıyla uygulanmaktadır.

* Merkezimizde AGTE,  uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

DENVER-2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış, dünyada 50'den fazla ülkede standardize edilerek uygulamaya konmuştur.

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır.

Üç temel alanda değerlidir:

a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,

b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,

c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi

Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik değerlendirme: Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.

2- Özel Eğitim: Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.

3- Okul Öncesi Kurumları: Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

* Merkezimizde Denver Gelişimsel Tarama Testi,bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

GEÇDA (GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI)

GEÇDA, 0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır.

Geniş bir örneklem grubundan elde edilen sonuçlara dayalı olarak Türk çocuklarının gelişimsel özelliklerini yansıtması, çocuğun gelişimini tüm gelişim alanlarında ayrıntılı olarak değerlendirebilecek sayıda madde içermesi, çocuğu oyun ortamında gözlemlemeye dayanması, uygulama ve değerlendirmesinin kolaylığı, standart bir uygulamaya ve materyal setine sahip olması aracın üstünlükleridir.

GEÇDA, Psikomotor (73 madde), Bilişsel (60 madde), Dil (60 madde), Sosyal-Duygusal Gelişim (56 madde) olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır.

* Merkezimizde GEÇDA, uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

HÜBEG (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEBEK GELİŞİMİ KONTROL LİSTESİ)

0-36 ay bebeklerin dil, bilişsel, öz bakım, sosyal-duygusal ve motor gelişimleri değerlendirilir.

* Merkezimizde HÜBEG, uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

HÜEÇG (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİM DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ)

3-6 yaş çocukların dil, bilişsel, öz bakım, sosyal-duygusal ve motor gelişimleri değerlendirilir.

* Merkezimizde HÜEÇG, uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

 

GESSEL GELİŞİM TESTİ
Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

* Merkezimizde Gesell, bu testin uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.